ENGINGCO EOOD
Специални решения и нови разработки в автоматизацията
Начало Основни направления Услуги Инсталация и поддръжка За Компанията
Контакти

За Компанията - ENGINGCO EOOD

Обща информация
Автоматизация и свързване
Конструкция и разработка
Клиенти и партньори
Индивидуални поръчки

Обща информация

ENGINGCO EOOD е средно предприятие и обслужва по места в световен мащаб голям кръг от клиенти. Заедно с нашите специалисти разработваме и изготвяме автоматизационни и технологични устройства. Нашата програма за доставки е резултат от дългогодишен опит и специализация при разработването и изграждането на транспортни техника и системи за най-сериозните нужди в автоматизацията на производството.

Нашите продукти се разработват или като лабораторни уреди или прототипи за изследователски нужди, или като индустриални машини за използване при трисменни големи серийни производства и се отличават с малък период на изчакване и дълъг живот. Ние ценим дълбочината на производството в нашите помещения, за да можем да контролираме качеството на продуктите и спазването на сроковете.

Автоматизация и свързване

Автоматизация и свързване на машини и съоръжения в областта на машиностроенето, биотехнологичното производство и автомобилната индустрия

ENGINGCO EOOD Автоматизация на производството предлага на своите клиенти цялостни решения при пълното автоматично свързване на високо продуктивни производствени процеси и гъвкави системи за кратковременно подновяване на съоръженията при серийното производство. Ние планираме, разработваме и доставяме индивидуални решение за специалното машиностроене.

Фирма ENGINGCO EOOD Автоматизация предлага на своите клиенти специални техники, трансферни системи и системи за обработка и управление. При това, както планирането и разработването, така и реализацията до голяма степен се осъществяват на наша територия. Благодарение на големия опит и специализация на нашите специалисти именно в техниката за управление и при автоматизационните системи можем да предложим продукти, които са пригодени за по-сериозните нужди. Много от тези продукти се използват при серийното производство на три смени. Именно при това им приложение те се отличават с малък период на изчакване и дълъг живот.

Предприятие ENGINGCO EOOD достига изключително качество на продуктите чрез огромна дълбочина на производството по места. В допълнение, чрез собствени разработки на конструкции в областта на машиностроенето, снабдяването и автоматизацията можем в кратки срокове да предложим на нашите клиенти готови решения. В резултат, на разположение имаме една безупречна интеграция на иновативни решения с всеобхватно обслужване. Лесното и прозрачно ценообразуване допълват картината на нашата фирма. От това произтича и едно ясно предимство спрямо други предприятия от областта на автоматизацията и техниката за управление при взимането на решение от заинтересованата страна.

Конструкция и разработка

Конструкция и разработка

Клиенти и партньори

Към нашия широк кръг от клиенти принадлежат най-вече фирми от областта на машиностроенето, биотехнологията и автомобилната индустрия. Именно в сферата на специалните машини се поставя акцент върху специфичните за клиента системи. Фирма ENGINGCO EOOD предлага също така и иновативни, гъвкави и икономични решения в областта на автоматизационната техника и техниката за управление движението на материали. Успоредно с това, предприятието развива и изготвя индивидуални решения за цялостни автоматизационни системи и специални машини.

Индивидуални поръчки

Както е описано по-горе в точка „Изработка“, с удоволствие изпълняваме и индивидуални поръчки. С удоволствие ще Ви подпомогнем и при преустройване на производствените съоръжения, ремонтни и ревизионни дейности.

Ние Ви предлагаме:

  • висока компетентност на нашите специалисти
  • най-модерни технологии на изработка
  • отлично обслужване
  • индивидуални решения
  • широкоспектърно know-how
  • висок стандарт за качество
  • надеждност при спазването на срокове

Много от нашите клиенти го оценяват. Ние сме убедени в това. Убедете се и Вие, изпратете ни запитване. Ако търсите изпълнител за специална задача, се обърнете към нас. Ние с удоволствие ще Ви консултираме и заедно ще намерим изгодно решение.