ENGINGCO EOOD
Специални решения и нови разработки в автоматизацията
Начало Основни направления
Услуги Инсталация и поддръжка За Компанията Контакти
Технологични възможности
Ориентация към клиента
Екип и умения
Огромни познаня и опит

Огромни познаня и опит - ENGINGCO EOOD

Дългогодишният ни опит в изграждането на специални машини ни позволява да проектираме, оформяме и изграждаме специални машини и механизми в различни браншове и направления на индустрията.
CAD системи. Нашите конструкции се изграждат с помощта на последно поколение CAD системи.