ENGINGCO EOOD
Специални решения и нови разработки в автоматизацията
Начало Основни направления
Услуги Инсталация и поддръжка За Компанията Контакти
Технологични възможности
Ориентация към клиента
Екип и умения
Огромни познаня и опит

Екип и умения - ENGINGCO EOOD

Ние проектираме и изграждаме в 2D и 3D. Ние разработваме и изграждаме изключително само в наши помещения със специалисти с дългогодишен и богат опит в практиката и използването на CAD. Ние можем да боравим с клиентски CAD-данни както в 2D, така и в 3D, и да ги включим в процеса на проектиране. Ние залагаме на дългогодишна непрекъснатост и на отношенията между проектните ръководители и отговорните за нашите клиенти лица. Във филиалите ни работят инженери, техници и административни служители, които да отговорят на разнообразните и специфични нужди на нашите клиенти.