ENGINGCO EOOD
Специални решения и нови разработки в автоматизацията
Начало Основни направления Услуги
Инсталация и поддръжка За Компанията Контакти
Технологични възможности
Разработка на интерфейси
Програмни решения
Разработване на софтуер
Дизайн на комутационен шкаф

Програмни решения

След съгласуване с клиента и изясняване на всички технически детайли ние създаваме индивидуални подходящи програмни решения - от ръчно управлявано работно място до напълно автоматизирани производствени съоръжения. В нашите проектни екипи работят високо мотивирани и креативни специалисти, които използват опита си от множество други проекти.